Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Wiadomość od Polskich Kenshi do uczestników Światowego Taikai w Kalifornii, USA (2017)

News 0014

 

SERDECZNE POZDROWIENIA Z POLSKI

ポーランドより愛をこめて

FROM POLAND WITH LOVE

 

合掌 / Gassho

 

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Sensei'om, Mistrzom kierującym filiami oraz wszystkim ćwiczącym Shorinji Kempo za możliwość wspólnego studiowania sztuki Shorinji Kempo, za zaangażowanie, wysiłek oraz motywację podczas światowego Taikai. Wielu z nas, osób praktykujących tą sztukę walki, odnalazło swój potencjał, zmieniło swoje życie, poprawiło również swoje zdrowie.

Umiejętność samodzielnego myślenia oraz podejmowania własnych decyzji jest nieodzownym elementem treningu Shorinji Kempo. Szczególnie dziś w tak szybko zmieniającym się świecie potrzebna jest silna wiara w swoje przekonania, moralne i jasne cele w życiu.

Życzymy wszystkim uczestnikom udanego Światowego Taikai, powierzamy ich opiece Dharmy oraz życzymy pomyślności.

 

少林寺拳法をともに修練する機会を与えてくださり、そのエネルギーややる気を与えてくださる指導者や支部長の先生方、拳士のみなさんに、心よりお礼申し上げます。
少林寺拳法のおかげで多くの人が心身ともに充実し、自らの可能性に気づき、自信を持つことができています。
自らの信念から自信をもって決断できることは、どんなときでも大切なことであり、それはすべての人にとっても、世の中にとっても少林寺拳法のかけがえのない価値なのです。ものごとが急速なスピードで変化を続けるこんな時代だからこそ、強い精神と道徳心、�?�確な目標をもって生きることが不可欠です。
参加者のみなさまにとって少林寺拳法の運動が実を結ぶ大会となりますよう、みなさまのご健康、ご長寿、ご繁栄をダーマにお祈りしております。


We would like to express our gratitude to all Senseis, Branch Masters and everyone who practices Shorinji Kempo for the opportunity to study Shorinji Kempo together, your efforts, energy and inspiration. Many people, thanks to the Shorinji Kempo, gained health, confidence and had their live filled with meaning, and they continuously reveal their personal potential.
The ability to think independently and to make decisions confidently is important at all times and that is invaluable part of Shorinji Kempo for every person and for every society in the whole world. Especially today in a such rapidly changing world, a strong spiritual resilience, moral fiber and clear goals in life are needed.
We heartily wish all the participants of the Shorinji Kempo Movement successful Taikai and we will pray to the Dharma for your health, longevity and prosperity.

結手 / Kesshu

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi