Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Wymagania do zdawania egzaminów

News 0027

 

Gassho!

 

Od 1 kwietnia 2019 ulegają zmianie wymagania dotyczące zdawania egzaminów: minimalne okresy pomiędzy egzaminami oraz wymagana ilość odbytych seminariów.

 

Zobacz plik >>>

 

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi