Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Konto bankowe

Stowarzyszenie POLSKA ORGANIZACJA SHORINJI KEMPO

MBank: 53 1140 2004 0000 3502 7497 1466

Adres: ul. Wysłouchów 33/5, 30-611 Kraków, POLSKA

 

   Warunki płatności:

 

1. Miesięczna opłata za trening — do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

  • W tytule przelewu prosimy podać: "nazwa filii, miesiąc i rok, imię i nazwisko". (np. "WAWEL, wrzesień 2017, Donald Trump")
  • Opłata miesięczna jest uśredniona w skali roku i jest identyczna dla wszystkich miesiący, niezależnie od świąt, dni wolnych oraz dni, w których nie jest możliwe korzystanie z sali gimnastycznej z przyczyn od nas niezależnych.
  • Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania terminów wpłat.
  • W przypadku rezygnacji z zajęć lub niemożliwości w nich uczestnictwa, wpłacone opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

2. Prywatne darowizny mogą być następujących rodzajów:

  • darowizna dla konkretnego Kenshi lub grupy Kenshi (na przykład sponsorowanie wyjazdu na zawody lub szkolenia, a także w przypadku trudnej sytuacji finansowej — choroby, śmierci krewnego, itp);
  • darowizna dla konkretnej filii (np na zakup sprzętu sportowego, naprawę lub wyposażenie sali sportowej, itp);
  • darowizna na jakikolwiek inne wydarzenie (np sponsoring na przygotowanie do obozu sportowego, itp).

W tytule przelewu należy jasno określić, na jaki cel przeznaczona jest darowizna. Jeśli sponsoring dotyczy jakiegoś wydarzenia, sponsor ma prawo zażądać od organizatora imprezy sprawozdania finansowego.

 

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi