Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Czym jest rejestracja w organizacji Shorinji Kempo?

SanningakeDawniej rytuał ten nosił nazwę „Nyumon-shiki” — co można przetłumaczyć jako: Ceremonia Wejścia do Bramy. Było to bardzo uroczyste wydarzenie. W obecności całej filii Przystępujący wypowiadał słowa, które wyraźnie wykazywały jego czyste i szczere intencje oraz chęć do przystąpienia do treningów Shorinji Kempo. Następnie odbywał się wykład z filozofii, po którym starsi uczniowie filii demonstrowali Embu>>>.

 

W chwili obecnej, ze względu na to, iż część religijna została całkowicie usunięta z programu nauczania, Ceremonia Wejścia również została zniesiona. Dziś nazywa się rejestracja ma charakter bardziej formalności i nazywa się ona „Nyukai-shiki”, czyli wejście do Organizacji.

 

Rejestracja sprowadza się do wypełnienia Japońskiej Deklaracji (Nyukai Gansho), dokonania opłaty rejestracyjnej do Światowej Organizacji Shorinji Kempo (WSKO) w wysokości 50 zł, a następnie przesłania ich do Hombu (siedziba Shorinji Kempo w Japonii), aby wnioskodawca znalazł się w rejestrze ogólnym szkoły Shorinji Kempo. Jednocześnie zarejestrowana osoba otrzyma „Kaiinsho — kartę członkowską, tj. Legitymacja” potwierdzającą jego obecność w Organizacji Shorinji Kempo. W momencie rejestracji nowi kenshi (tzw. Zwolennicy Shorinji Kempo) otrzymują numer identyfikacyjny (podobny do numeru PESEL’u w Polsce), pod którym są wpisani do Organizacji.

 

Rejestracja następuje po około 1-3 miesięcy treningu. Jest to rodzaj próby dla obu stron. Z jednej strony „nowicjusz” poznaje bliżej sztukę Shorinji Kempo, jej cechy charakterystyczne, atmosferę w dojo, a z drugiej strony uważnie jest obserwowany przez Instruktora pod względem jego głównych cechy charakteru, reakcji na inne osoby czy na różne obciążenia. Z wzajemnym pozytywnym nastawieniem podejmowana jest wspólna decyzja w sprawie rejestracji (niektóre formularze są wydawane dla wypełnienia itd.). Kierownictwo szkoły ma dość jasną politykę dotyczącą klimatu psychologicznego w procesie szkolenia. Podczas dużego obciążenia fizycznego osoba powinna się czuć dobrze i komfortowo w danym zespole czy sali. W żadnej chwili, nie ma takiej sytuacji, kiedy ktoś upokarza czyjąś osobowość. Mikroklimat, który tworzy Kierownictwo filii oparty jest na szacunku, życzliwości i wzajemnej pomocy, jeśli „nowicjusz” odnajdzie się dobrze w grupie, rada instruktorów naszej filii decyduje o rejestracji.

 

Organizacja bardzo często organizuje różne rodzaje szkoleń, zawody, konwencje czy konferencje na całym świecie. Z zasady, wszystkie szkolenia mają charakter zamknięty, czyli dostępne tylko dla członków Organizacji. W chwili zarejestrowania się do Organizacji, drzwi na takie imprezy stają się otwarte. Egzaminy na stopnie również są możliwe tylko i wyłącznie dla członków Organizacji, którzy spełnili wszystkie niezbędne procedury.

 

Ponieważ w Shorinji Kempo działa zasada „nie wynoszenie za bramę”, dalsze kształcenie w naszej szkole poza okresem próbnym bez rejestracji jest niemożliwe.

 

<<< wrócić do "Pytania i odpowiedzi"

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi