Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Utworzenie Kongo Zen Sohonzan Shorinji

W 1951 prawo dotyczące organizacji religijnych się zmieniło. Wówczas zmieniła się również nazwa Organizacji z Ko Manji Kyodan na Kongo Zen Sohonzan Shorinji. Od samego początku, odkąd Daruma zainspirował Kaiso, Shorinji Kempo było częścią Zen. Ta nowa nazwa nie zmieniła organizacji, lecz nastąpiła w wyniku zmian prawa odnośnie organizacji religijnych, jednocześnie stanowiąc lepszy przekaz dla uczących się grup. Historycznie, nazwa Kongo Zen pochodzi od Królów Dewa, dwóch posągów półbogów, którzy chronią świątynie buddyjskie. Samo słowo „Dewa” pochodzi z Indii, w Japonii są oni nazywani także Nioson lub Kongo Shin. Nazwa Organizacji wyrażała życzenie, by być jak Nioson i osiągnąć siłę fizyczną i duchową, co będzie podstawą do stworzenia wymiaru, jakim jest sprawiedliwość. To również pokrywało się z tym, co sądził Kaiso: tak jak Nioson, osiągnąć swój cel precyzyjnie, poprzez rozwój ciała i umysłu, które będą się uzupełniać, jak posągi 2 półbogów. To są 2 ciała, jedno otwarte, drugie zamknięte; jeden YIN drugie YANG. Osiągnąć harmonię przy zachowaniu przeciwieństw to forma Dharmy, to Prawda, która łączy cały wszechświat.

 

Wraz z nową organizacją, narodził się biuletyn „Shorinji Kempo”. To właśnie w nim Kaiso nauczał, że Shorinji Kempo to nie tylko kwestia treningu fizycznego, treningu walki, ale najważniejsza siła drzemie w sile ducha. To właśnie harmonia ducha i ciała daje dopiero efekty. Tak więc konieczne jest połącznie Shorinji Kempo i Kongo Zen, jako idealnego sposobu na rozwój człowieka.

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi