Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Japońska Federacja Shorinji Kempo

W maju 1957 organizacja liczyła już 50 000 członków. Wówczas powstała Japońska Federacja Shorinji Kempo (Zen Nihon Shorinji Kempo Remmei). Struktura Federacji była zbliżona do dzisiejszej. W tamtym czasie wiele szkół średnich, uniwersytetów czy agencji rządowych chciało otwierać kluby Shorinji Kempo.

 

Coraz więcej chętnych do otwierania klubów Shorinji Kempo było dobrym trendem, jednak religijny charakter organizacji, powodował, że otwarcie klubu w szkołach średnich było trudne ze względu na szkolne regulacje prawne. Podobny problem pojawił się w agencjach rządowych, siłach samoobrony i innych podobnych instytucjach. Również kluby, które chciały korzystać z obiektów użyteczności publicznej, w dłuższej perspektywie napotykały trudności. W związku z powyższym, konieczne było stworzenie prywatnych klubów sztuk walki i klubów sportowych, bez religijnych powiązań. Organizacje te uczyły tylko technik Shorinji Kempo, bez filozofii, a dla koordynacji tych klubów powstała Japońska Federacja Shorinji Kempo.

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi