Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Powstanie ”Japońskiej Fedreracji Shorinji Kempo S.A.”

Jeśli spojrzymy na proces powstawania Federacji, widzimy jak na początku, w 1948 powstało stowarzyszenie Japan Northen Shorinji Society, potem w 1957 powstała Ogólnokrajowa Federacja Shorinji Kempo w celu rozpowszechniania Shorinji Kempo. W 1963 następnym etapem było osiągnięcie statutu spółki akcyjnej (Incorporated), aż w 1992 „pałeczkę” przekazano Fundacji Federacja Shorinji Kempo.

 

Japońska Federacja Shorinji Kempo powołana została, aby rozwijać Shorinji Kempo, jednak nie jako działalność o charakterze religijnym. Powstała jako podmiot interesu publicznego wg prawa cywilnego, oddzielona od części religijnej Sohonzan Shorinji. W tan sposób Federacja rozpoczęła nowy rozdział.

 

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi