Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Powroty do domu i Seminaria w Hombu

Dla ludzi spoza organizacji, Hombu stanowi bardzo okazały monument w parku Toryo. Można powiedzieć, że ten budynek stał się nowym symbolem w architekturze tego miasta. Jednak dla wszystkich Kenshi oraz instruktorów spoza centrali jest czymś szczególnym. Budynek został sfinansowany ze specjalnej zbiórki pieniędzy od instruktorów prowadzących zajęcia w całej Japonii, jak również ze składek uczniowskich. Tak więc Hombu jest częścią każdego kenshi — ucznia.

 

Już wtedy podróż do Hombu była dla wielu swego rodzaju "powrotem do domu" (帰山 - "kizan"). Coraz więcej osób chciało odwiedzać Hombu, porozmawiać z Kaiso, poćwiczyć, mając w głowach myśl, że jadąc do Tadotsu jadą do domu. Ze względu na ogromną ilość osób z całej Japonii, którzy chcieli poćwiczyć i porozmawiać z Kaiso, powstał grafik, gdzie instruktorzy wraz ze swoimi uczniami (kenshi) w nim się zapisywali. Zwyczajem stało się również sadzenie drzewek. Dla instruktorów, którzy przyjeżdżali z daleka przywiezienie krzewu było niemożliwe, więc zostawiali w kopercie pieniądze na zakup krzewu. Kaiso potem jechał na targ i kupował drzewka do sadzenia.

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi