Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Przedmowa

Kaiso 3Shorinji Kempo zostało zapoczątkowane w 1947 roku w japońskim mieście Tadotsu.

Założyciel tej sztuki, So Doshin, przebywał w obliczu klęski Japonii pod koniec II wojny światowej w ówczesnej Mandżurii (obecnie Region Northeast Chin). Wobec klęski Japonii dostrzegł wśród rodaków smutek, rezygnację oraz bezsilność, która zagościła w ich sercach. W tamtych czasach nie było ideologii, religii czy etyki, lecz tylko interesy narodów i ludów. To właśnie interesy rządów miały pierwszeństwo, lekceważąc prawdę, honor i sprawiedliwość. Kaiso (So Doshin) zobaczył, że sposób działania prawa i działanie rządu nie kieruje się żadnymi ideologiami czy zasadami, lecz tylko chęcią zdobycia władzy i pieniędzy. Wówczas zrozumiał, że "wszystko zależy od jakości danej osoby”.

 

Później Kaiso wrócił do Japonii. Efektem wojny był kraj w ruinie jak również upadek ducha w ludziach. Postanowił wyprowadzić swój kraj z tego stanu. Kaiso zdawał sobie sprawę, że przede wszystkim trzeba odbudować serca rodaków, dlatego poświęcił resztę swojego życia na wychowywanie młodzieży, odbudowanie systemu wartości, zbudowanie w ludziach pewności siebie. Bo to właśnie młodzież musi dbać o przyszłość. Kaiso szkolił w nich zarówno niezłomnego ducha, jak i dużą sprawność fizyczną, dawał młodzieży poczucie sprawiedliwości, pewność siebie i odwagę. Aby zbudować świat, w którym każdy mógłby żyć szczęśliwie, wziął to co najlepsze z chińskich i japońskich sztuk walk, które studiował i stworzył jedną, unikalną Sztukę Walki – Shorinji Kempo.

 

Kaiso wykorzystywał nauki historycznego Buddy oraz nauki Boddhidharma (założyciel Zen) do zbudowania samego siebie jako człowieka o niezniszczalnej i niezłomnej sile ducha. Tak stworzył podstawę Kongo Zen, a następnie wykorzystał to jaką jedną z podstawowych zasad Shorinji Kempo.

 

Później jednak te nauki i techniki nie mogły być zawarte w granicach religii, więc Shorinji Kempo rozwinęła się w sposób, w którym każdy może studiować, tak długo, jak długo chce, aby doskonalić równowagę ciała i umysłu, wzajemne poszanowanie drugiego człowieka, aby stworzyć idealne społeczeństwo, w którym każdy może ufać każdemu. Ta Sztuka rozwinęła się nie tylko w Japonii, również rozprzestrzeniła się na całym świecie.

 

Wówczas powstawała Światowa Organizacja Shorinji Kempo (World Shorinji Kempo Organiztion — WSKO) łącząca ludzi z całego świata, ludzi o różnych nacjach, religiach czy kulturach. Wszyscy dążą jednak do osiągnięcia pokoju na świecie i lepszego jutra, ciężko pracując na treningach.


 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi