Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Czym jest Shorinji Kempo?

Hangetsu kubi nage

 

Shorinji Kempo (少林寺拳法) — to styl życia, który bazuje na świadomości oddziaływania zachodzących zjawisk, a także na umiejętności postrzegania ludzi w charakterze unikalnego instrumentu, używając którego, człowiek uzyskuje możliwość z powodzeniem modelowania własnego życia. Podstawowym, celem Shorinji Kempo jest złagodzenie ludzkiego cierpienia i ochrona Dobra, a na pewno nie rozwój siły w celu jej demonstracji przed innymi albo przemoc w dowolnej formie. Shorinji Kempo, zgodnie z zasadami filozofii, używa dwóch tradycyjnych metod osiągnięcia harmonii w życiu.


Na Wschodzie, który znajduje się pod wpływami buddyjskiej nauki, tradycyjnie uważa się, że lekiem na cierpienie jest zwrócenie się ku swojemu własnemu, wewnętrznemu światu — rozwijanie mądrości i współczucia. Podobne podejście sformułowało się w rezultacie wiary i świadomości, że życie jest ciągłym łańcuchem cierpień. Nawet przyjemność rozpatruje się jako formę cierpienia, o ile strata obiektu przynoszącego radość również przynosi cierpienie. Wyższym dobrem i zbawieniem jest tłumienie namiętności, neurotycznego pożądania, nienawiści, przywiązania itd. Taki spokojny i zbalansowany stan umysłu jest najlepszym lekarstwem na wszystkie bolączki życia.


Ryusui geriNa Zachodzie uwaga ludzi zawsze była zwrócona na trudny i zmieniający się świat wokół nas. Tam tradycyjnie uważa się, że szczęście można osiągnąć drogą przebudowy i racjonalizacji otaczającej przyrody i poprawy ładu społecznego.


Jednak, kenshi Shorinji Kempo uważają, że oba te podejścia nie są wystarczające i zadowalające, gdyż w życiu ludzkim koniecznie należy brać pod uwagę zarówno materialne, jak i duchowe aspekty. W ten sposób Shorinji Kempo umacnia znaczenie polepszenia sytuacji społecznej, zadowolenia z życiowych potrzeb człowieka i rozwój duchowości i wewnętrznej dyscypliny.


Mówiąc o postawie wobec porządku społecznego, Shorinji Kempo przywiązuje szczególną wagę do rozwoju każdej osobowości i harmonijnych relacji międzyludzkich, bazując na zaufaniu, szacunku, zrozumieniu i humanitaryzmie. Zadania poprawy społeczeństwa i poprawy ludzi wymagają wzajemnego oddziaływania duchowo rozwiniętych osobowości, zdolnych do współpracy.


Katate kannuki nageZ drugiej strony, będąc wewnętrzną dyscypliną, Shorinji Kempo, przykłada duże znaczenie do zbalansowanego treningu ciała i ducha, rozwijania w człowieku miłości, mądrości, odwagi i zdrowia. Pod miłością rozumie się współczucie, szacunek dla życia, człowieczeństwa, uczciwość i bezinteresowność. Pod mądrością rozumie się skromność, szacunek dla wiedzy, poznanie siebie, wrażliwości, zrozumienia, współczucia. Pod odwagą — inicjatywy, ducha niezłomności, odwagi. Pod zdrowiem — silne, wytrenowane i pełne energii ciało.


Wypracowanie tych cech w człowieku jest bardzo ważne dla umocnienia w nim ducha Współczucia. Bez miłości człowiek nie może wspierać harmonijnych relacji z innymi, bez mądrości — nie jest w stanie ukierunkować swojej wiedzy na osiągnięcie wysokich celów. Bez odwagi — nie może realizować swoich idei albo pomagać drugiemu człowiekowi. I na koniec, bez zdrowia i siły, żadna z jego umiejętności nie rozwinie się w pełni.


Shorinji Kempo przekonuje, że dla wypracowania harmonijnej osobowości bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na rozwój zarówno ciała, jak i ducha. Wszystko to zależy od wysiłku i starań, których dokłada człowiek w procesie samodoskonalenia, od pielęgnowania w sobie licznych, niezbędnych cech i umiejętności.


Oshi uke zukiShorinji Kempo dysponuje całym kompleksem duchowych wskazówek oraz instrukcji niezbędnych do rozwoju duchowych i moralnych cech u człowieka. Jednak o ile świadomość jest nieodłączna od świata materialnego, a teoria od życiowego doświadczenia, w praktyce te nauki zawarte są w postaci sztuk walki, w celu uzyskania ekspresji w działaniu.


Tak jak opanowanie sztuki prowadzenia samochodu zależy nie tylko od poznania samochodu, technik jazdy i praw ruchu drogowego, ale w pierwszej kolejności od własnego doświadczenia prowadzenia samochodu, analogicznie, sposób życia, którego uczy Shorinji Kempo, jest duchowo osiągalny poprzez opanowanie tych instrukcji, a empirycznie — poprzez opanowanie sztuki walki.

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi