Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Organizacja Shorinji Kempo

 

  Organizacje pokrewne Shorinji Kempo

 

News 0033Te pięć oddzielnych organizacji jest bezpośrednio związanych z Shorinji Kempo i razem tworzą Organizację Shorinji Kempo, na czele, której stoi So Kouma (Trzeci Shike Shorinji Kempo). Organizacja Shorinji Kempo stawia przed sobą następujący cel: zagwarantować możliwość przekazywania kolejnym pokoleniom wiedzy i technik stworzonych Kaiso So Doshin, i dalszy prawidłowy rozwój Shorinji Kempo w XXI wieku. W ten sposób każda organizacja stara się i dąży do postępowania zgodnie ze swoimi założeniami i tym samym wszystkie organizacje ściśle ze sobą współpracują, aby rozpowszechnić naukę, rozwijać działalność edukacyjną, a także przyczynić się społeczeństwu poprzez wychowanie ludzi, których potrzebuje to społeczeństwo.

 

Federacja Shorinji Kempo

Cel — rozpowszechnianie Shorinji Kempo, wspieranie postępu dla dobrobytu społeczeństwa

 

Kongo Zen Sohonzan Shorinji

Opiera się na uczeniu Kongo Zen oraz zdyscyplinowanej praktyce Shorinji Kempo. Sohonzan kształci świadomość uczniów

 

Światowa Organizacja Shorinji Kempo

Integruje ludzi i wspiera działania mające na celu rozwój Shorinji Kempo w krajach na całym świecie

 

Wyspecjalizowane Szkoły Zenrin Gauken

Uczy członków jak być liderami w celu poprawy jakości społeczeństwa, aby stać się lepszymi ludźmi

 

Korporacja Ochrony Własności Intelektualnej Shorinji Kempo

Ustala i broni własność intelektualną Shorinji Kempo
 
 

 

  Fundamentalna zasada — dostać, przekazać i rozwijać Naukę Kaiso

 

Dziedzictwo Kaiso — to filozoficzna doktryna, sztuka walki i unikalny system szkolenia Shorinji Kempo. Organizacja Shorinji Kempo istnieje, żeby go ochraniać i rozwijać. Fundamentalna zasada Organizacji — właściwie studiować dziedzictwo Kaiso i rozwijać Organizację. Cała organizacyjna struktura i działalność Shorinji Kempo podporządkowana jest tej zasadzie.

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi